Các cửa hàng tại TP. HCM

CỬA HÀNG 1

📍  Địa chỉ: Nam Phúc Le Jardin, đường C, phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM

📞 Số điện thoại: 0909123456

✉️ Email: tuvan@readyfood.com