Điều khoản sử dụng

 

Comming Soon…

 

Thông tin pháp lý

Comming Soon…

 

Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

Comming Soon…

 

Thông tin và giá cả sản phẩm

Comming Soon…

Vận chuyển và giao hàng

Comming Soon…

 

Chính sách đổi và trả hàng

Comming Soon…

 

Phương thức thanh toán và bảo mật thanh toán trực tuyến

Comming Soon…

Chính sách bảo mật Thông tin cá nhân

Comming Soon…

 

Về việc thu thập và sử dụng thông tin

 

Phương thức thu thập thông tin và những thông tin chúng tôi thu thập

Comming Soon…

 

Mục đích thu thập thông tin

Comming Soon…

 

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Comming Soon…

 

Lưu trữ

Comming Soon…

 

Sửa đổi hay hủy bỏ thông tin

Comming Soon…

 

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

 

Làm cách nào để tôi đặt hàng?

Comming Soon…

Tại sao tôi phải đăng nhập vào tài khoản? Tài khoản có miễn phí hay không?

Comming Soon…

 

Các sản phẩm của Ready Food bao gồm những thương hiệu nào?

Comming Soon…

 

Xuất xứ hàng hoá của Ready Food từ đâu?

Comming Soon…

 

Ready Food có cửa hàng không?

Comming Soon…

 

Nếu tôi có thắc mắc về sản phẩm của Ready Food và muốn được tư vấn thêm, tôi có thể liên hệ qua đâu? 

Nếu quý khách có bất cứ thắc mắc hoặc quan tâm nào về các điều khoản và chính sách, cũng như bất kỳ quan ngại nào về chính sách thông tin cá nhân này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thư bưu điện hoặc gửi thư điện tử tại:

Địa chỉ: Nam Phúc Le Jardin, đường C, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Điều khoản sử dụng này được cập nhật vào ngày 20.05.2020.